ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ Α.Ε

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ Α.Ε

ΤΡΙΚΑΛΑ│ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

SITE :     https://www.vardoulis.gr/index.php/el/etairia/parousiasi

ΣΥΝΟΨΗ

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου της εταιρείας Βαρδούλης Α.Ε. η οποία ειδικεύεται στην πώληση προϊόντων για τη σύγχρονη επιχείρηση της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών.