ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Ε. & Κ. ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ


ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Ε. & Κ ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ│ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ

Κατασκευή κτιρίου τυροκομείου και βιολογικού καθαρισμού της εταιρείας  Ε. & Κ. Έξαρχος ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  στην Ελασσόνα.