ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.

ΛΑΡΙΣΑ│ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ

Κατασκευή συγκροτήματος βιομηχανικών κτηρίων εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών  7.000 μ2 στην Λάρισα.