ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ│ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ

Κατασκευή μηχανοστασίου αστικών λεωφορείων ( μεταλλικού κτιρίου περιβάλλοντος χώρου, πρατηρίου καυσίμων και πλυντηρίων αυτοκινήτων).