ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤ. INTRAKAT Α.Ε

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ INTRAKAT A.E.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ│ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ

Κατασκευή και διαδοχικές επεκτάσεις συγκροτήματος κτιρίων 20.000 τετρ.μ.  του εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών  του ομίλου  “INTRAKAT S.E.”