ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ│ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ

Διευθέτηση και καθαρισμός της κοίτης του Πηνειού ποταμού στο τμήμα που διέρχεται μέσα από την πόλη.