ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε

Back To Homepage
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ


ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ│ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ

Κατασκευή κτιρίου τυροκομείου και βιολογικού καθαρισμού της εταιρείας Έξαρχος Α.Ε. στον δρόμο Ελασσόνας Δεσκάτης.