ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ -> ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


elko

4 χλμ. Π.Ε.Ο.Λάρισας-Θεσσαλονίκης │ΛΑΡΙΣΑ

SITE :     https://ellinikakoufomata.gr/

ΣΥΝΟΨΗ

 Ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο Περιφερειακής ενίσχυσης:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ .